Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/E.1.1/11 na projekty z komponentem ponadnarodowym

data publikacji: 29-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr 1/POKL/9/E.1.1/11 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na projekty z komponentem ponadnarodowym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 29.11.2011r. do dnia 29.12.2011r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.