Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie warsztatowe w dniu 16 grudnia 2011 r.

data publikacji: 01-12-2011

           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie warsztatowe (grupę roboczą)

Szkolenie skierowane do szkół podstawowych z terenu
województwa wielkopolskiego oraz ich organów prowadzących
„Wniosek o płatność w ramach projektów systemowych Poddziałania 9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych PO KL (praca w Generatorze Wniosków Płatniczych)”

Szkolenie odbędzie się dnia 16 grudnia 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia (2 grupy szkoleniowe):
8:45-9.00 Rejestracja uczestników I grupy szkoleniowej
9:00-12:00 Pierwsza część warsztatów z udziałem I grupy szkoleniowej (w tym przerwa 10:30-10:45)
12:00-12:30 Przerwa (lunch)
12:15-12.30 Rejestracja uczestników II grupy szkoleniowej
12:30-15.30 Druga część warsztatów z udziałem II grupy szkoleniowej (w tym przerwa 14.00-14.15)
15:30 Zakończenie

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 15 grudnia 2011 roku do godz. 11:00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: