Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9/D.1.1/11 oraz konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/11

data publikacji: 02-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku projektów składanych w odpowiedzi na konkursy zamknięte nr:

  • 1/POKL/9/D.1.1/11, dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszony 9 listopada 2011 r., w aktualnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych, w polu 1.2 Numer i nazwa Działania, Wnioskodawca winien wybrać Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych; 
  • 1/POKL/6/D.1.1/11, dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszony 18 listopada 2011 r., w aktualnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych, w polu 1.2 Numer i nazwa Działania, Wnioskodawca winien wybrać Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Powyższe wynika z faktu, iż środki przeznaczone na projekty innowacyjne testujące zostały zabezpieczone przez Instytucję Pośredniczącą PO KL w ramach przedmiotowych Działań.