Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję informacyjną PO KL

data publikacji: 02-12-2011

                           

Konferencja informacyjna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję informacyjną

„Podsumowanie piątego roku wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce”


Konferencja informacyjna odbędzie się dnia 9 grudnia 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram konferencji informacyjnej:
11:00-11:15 Rejestracja uczestników konferencji
11:15-11:45 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce w 2011 r.
11:45-12:30 Podsumowanie projektu stypendialnego dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL oraz projektu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL
12:30-13:00 Przerwa (Lunch)
13:00-13:30 Podsumowanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”
13:30-14:00 Kryteria dostępu i strategiczne wyboru projektów w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów na projekty innowacyjne oraz na projekty z komponentem ponadnarodowym PO KL
14:00 Zakończenie

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 8 grudnia 2011 roku do godziny 11.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: