Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.1/1/11

data publikacji: 09-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe odbędzie się w dniach od 12 grudnia 2011 r. do 10 stycznia 2012 r. w godzinach od 8:00 do 15.00.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.