Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Odwieszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr POKL/9.2/1/11

data publikacji: 19-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 27.12.2011 r. odwieszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki zawieszony z dniem 01.06.2011 r. z powodu przekroczenia przez wnioskowaną kwotę dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie, 100% środków przewidzianych na dofinansowanie.

  • w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją Konkursową będą dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów od dnia odwieszenia konkursu tj. 27.12.2011 r.