Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu "Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku"

data publikacji: 23-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zakończyła się realizacja projektu systemowego pt. „Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku”, w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu badawczego była diagnoza stanu gospodarki regionu Wielkopolski w kontekście globalnego kryzysu ekonomicznego, prognoza zmian w gospodarce regionu wynikających ze zmieniającej się sytuacji gospodarczej, wywołanej globalnym kryzysem gospodarczym oraz analiza trendów rozwojowych w gospodarce regionu do 2020 roku.

Badanie swym zasięgiem obejmowało całe województwo wielkopolskie, a badaną zbiorowość stanowili przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie województwa wielkopolskiego (w tym przedsiębiorcy reprezentujący branże stanowiące główną siłę napędową regionu oraz przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach pracodawców) oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przez firmę General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. 

W związku z powyższym WUP w Poznaniu przedstawia raport końcowy oraz streszczenie z badania (dokumenty do pobrania poniżej).

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: