Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja on-line Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) 7.5

data publikacji: 30-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 27 grudnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (IZ PO KL) udostępniła wersję 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA75 Do 31 grudnia 2011 r. wersją obowiązującą jest wersja 6.4 GWA.

Równolegle, do 1 stycznia 2012 r., pod adresem http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/ będzie utrzymywana wersja 6.4 GWA. Od 2 stycznia 2012 r. pod wskazanym adresem pozostanie wyłącznie wersja 7.5.

Jednocześnie, w wersji 7.5 GWA, została udostępniona funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.

UWAGA: Do przygotowania wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy i rundy konkursowe od dnia 1 stycznia 2012 musi być stosowany Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia również, iż IZ PO KL poinformowała, iż w pierwszej dekadzie stycznia 2012 r. zostanie udostępniona nowa wersja 7.5.0 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line narzędzia. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.

Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika należy zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

Pliki do pobrania:
1. Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0
2. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie - wersja 7.5.0
3. Wniosek o dofinansowanie projektu (wzór)