Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.1

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały podpisane umowy ramowe w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z następującymi Beneficjentami:

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie
Tytuł projektu: „Można inaczej, można więcej”
Data przyznania dofinansowania: 25.06.2008 r.
Wartość projektu: 22 225,93 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 19 892,21 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Tytuł projektu: „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE (PAW)”
Data przyznania dofinansowania: 10.07.2008 r.
Wartość projektu: 2 899 021,05 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 594 623,84 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp.
Tytuł projektu: „Pomagając innym – pomagam sobie”
Data przyznania dofinansowania: 10..07.2008 r.
Wartość projektu: 121 42857 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 108 678,57 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu
Tytuł projektu: „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”
Data przyznania dofinansowania: 14.07.2008 r.
Wartość projektu: 47 577,74 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 42 582,08 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu
Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE WĄGROWIEC”
Data przyznania dofinansowania: 11.07.2008 r.
Wartość projektu: 84 393,83 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 75 532,48 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach
Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo i ich rodzin z miasta i gminy Szamotuły - SZANSA”
Data przyznania dofinansowania: 14.07.2008 r.
Wartość projektu: 88 145,54 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 78 890,26 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku
Tytuł projektu: „Radzę sobie lepiej”
Data przyznania dofinansowania: 15.07.2008 r.
Wartość projektu: 53 396,36 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 47 789,74 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy
Tytuł projektu: „Dobry początek”
Wartość projektu: 67 462,43 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 60 378,87 zł
Data podpisania umowy: 28.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach
Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Wartość projektu: 36 260,95 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 32 453,55 zł
Data podpisania umowy: 29.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy
Tytuł projektu: „Bezpieczna przystań”
Wartość projektu: 48 029,65 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 42 986,54 zł
Data podpisania umowy: 25.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Tytuł projektu: „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”
Wartość projektu: 344 643,10 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 308 455,58 zł
Data podpisania umowy: 21.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie
Tytuł projektu: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI”
Wartość projektu: 44 212,49 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 39 570,18 zł
Data podpisania umowy: 29.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu
Tytuł projektu: „OTWARTE DRZWI”
Data przyznania dofinansowania: 01.08.2008 r.
Wartość projektu: 75 002,36 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 67 127,11 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie
Tytuł projektu: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina "Lepsze Jutro”
Data przyznania dofinansowania: 30.07.2008 r.
Wartość projektu: 70 685,86 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 63 263,84 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
Tytuł projektu: „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”
Data przyznania dofinansowania: 06.08.2008 r.
Wartość projektu: 265 121,72 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 237 283,94 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie
Tytuł projektu: „Jutro będzie lepszy dzień”.
Wartość projektu: 23 523,96 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 21 053,94 zł
Data podpisania umowy: 08.08.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach
Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Data przyznania dofinansowania: 06.08.2008 r.
Wartość projektu: 67 847,62 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 60 723,62 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
Tytuł projektu: „Trampolina”
Wartość projektu: 112 127,57 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 100 354,17 zł
Data podpisania umowy: 22.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
Tytuł projektu: „Wykorzystaj swoją szansę!”
Wartość projektu: 576 709,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 516 150,02 zł
Data podpisania umowy: 22.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie
Tytuł projektu: „Inwestuję w siebie”.
Wartość projektu: 71 032,19 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 63 573,81 zł
Data podpisania umowy: 18.07.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku
Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek”
Wartość projektu: 62 289,97
Przyznana kwota dofinansowania: 55 749,53 zł
Data przyznania dofinansowania: 11 .08.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Wielkopolskim
Tytuł projektu: „Aktywność bez barier”
Data przyznania dofinansowania: 13.08.2008 r.
Wartość projektu: 155 755,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 139 400,72 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie
Tytuł projektu: „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”
Data przyznania dofinansowania: 01.08.2008 r.
Wartość projektu: 59 438,98 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 53 197,89 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach
Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki”
Data przyznania dofinansowania: 12.08.2008 r.
Wartość projektu: 26 627,58 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 23 831, 68 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
Tytuł projektu: „Fabryka umiejętności”.
Wartość projektu: 78 406,57 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 70 173,88 zł
Data podpisania umowy: 14.08.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
Tytuł projektu: „Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej”
Data przyznania dofinansowania: 25.08.2008 r.
Wartość projektu: 316 841, 76 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 283 573, 38 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach
Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”.
Wartość projektu: 85 628,48 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 76 638,48 zł
Data podpisania umowy: 26.08.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole
Tytuł projektu: „Uwierzyć w siebie”
Data podpisania umowy: 22.09.2008 r.
Wartość projektu: 27 132,96 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 24 283,99 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca”
Data podpisania umowy: 22.09.2008 r.
Wartość projektu: 117 139,30 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 104 839,68 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku
Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro-aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”
Data podpisania umowy: 22.09.2008 r.
Wartość projektu: 151 893,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 135 944,20 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie
Tytuł projektu: „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
Data podpisania umowy: 22.09.2008 r.
Wartość projektu: 271 609,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 243 090,05 zł


Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce
Tytuł projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”
Wartość projektu: 20 245,64 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 18 119,84 zł
Data podpisania umowy: 18.09.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu
Tytuł projektu: „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość”
Wartość projektu: 77 838,77 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 69 665,70 zł
Data podpisania umowy: 04.09.2008 r. 

Nazwa Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieleniu
Tytuł projektu: „Pozytywne zmiany”
Wartość projektu: 49 331,05 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 44 151,05 zł
Data podpisania umowy: 24.09.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
Tytuł projektu: „Być albo nie być na rynku pracy”
Wartość projektu: 612 000,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 547 740,00 zł
Data podpisania umowy: 19.09.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
Tytuł projektu: „Bądź aktywna i zaradna tam gdzie mieszkasz”
Data podpisania umowy: 24.09.2008 r.
Wartość projektu: 47 249,70 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 42 288,48 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach
Tytuł projektu: „Tacy sami”
Data przyznania dofinansowania: 18.09.2008 r.
Wartość projektu: 111 846,10 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 100 102,27 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie
Tytuł projektu: „W STRONĘ AKTYWNOŚCI”
Data przyznania dofinansowania: 12.09.2008 r.
Wartość projektu: 34 998,12 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 31 323,31 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
Tytuł projektu: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”
Data przyznania dofinansowania: 19.09.2008 r.
Wartość projektu: 33 005,95 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 29 540,33 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
Tytuł projektu: „Twój wybór – Twoja szansa”
Data przyznania dofinansowania: 03.09.2008 r.
Wartość projektu: 106 347,35 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 95 180,87 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie
Tytuł projektu: „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”
Data przyznania dofinansowania: 22.09.2008 r.
Wartość projektu: 77 838,23 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 69 665,22 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skulsku
Tytuł projektu: „Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk”
Data przyznania dofinansowania: 21.08.2008 r.
Wartość projektu: 39 690,56 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 35 523,05 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście
Tytuł projektu: „Równe szanse”
Data przyznania dofinansowania: 27.08.2008 r.
Wartość projektu: 52 443,89 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 46 937,28 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie
Tytuł projektu: „Aktywne postawy – dobry krok w przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 19.09.2008 r.
Wartość projektu: 25 371,27 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 22 707,29 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Tytuł projektu: „TERAZ AKTYWNI”
Data przyznania dofinansowania: 19.09.2008 r.
Wartość projektu: 71 043,77 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 63 584,17 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku
Tytuł projektu: „Lepsza przyszłość "
Data podpisania umowy: 11.08.2008 r.
Wartość projektu: 30 088,10 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 26 928,85 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim
Tytuł projektu: „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”
Data przyznania dofinansowania: 29.08.2008 r.
Wartość projektu: 64 648,82 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 57 860,69 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu
Tytuł projektu: „Aktywne jutro”
Data przyznania dofinansowania: 05.09.2008 r.
Wartość projektu: 254 421,21zł
Przyznana kwota dofinansowania: 227 706,98 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
Tytuł projektu: „DAJMY SOBIE SZANSĘ - INTEGRACJA poprzez ROZWÓJ”
Data przyznania dofinansowania: 24.09.2008 r.
Wartość projektu: 47 421,08zł
Przyznana kwota dofinansowania: 42 441,87 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy
Tytuł projektu: „Moja rodzina na rynku pracy”
Data podpisania umowy: 24.09.2008 r.
Wartość projektu: 47 637,74 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 42 635,78 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie
Tytuł projektu: „Aktywni żyją lepiej”
Data podpisania umowy: 18.08.2008 r.
Wartość projektu: 16 915,72 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 15 139,57 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie
Tytuł projektu: „Aktywność - drogą do sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 18.09.2008 r.
Wartość projektu: 48 862,55 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 43 731,98 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie
Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH KOBIET W GMINIE STĘSZEW”
Data podpisania umowy: 29.09.2008 r.
Wartość projektu: 63 824,80 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 57 123,20 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance
Tytuł projektu: „Moja szansa”
Wartość projektu: 122 632,87 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 109 756,42 zł
Data podpisania umowy: 19.09.2008 r. 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie
Tytuł projektu: Program wyrównawczo–edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y”
Wartość projektu: 75 623,21 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 67 687,25 zł
Data podpisania umowy: 03.09.2008 r. 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Tytuł projektu: „Droga do pracy”
Wartość projektu: 15 458,33 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 13835,21 zł
Data podpisania umowy: 24.09.2008 r. 

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
Tytuł projektu: „UDZIAŁ W PROJEKCIE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
Data przyznania dofinansowania: 03.09.2008 r.
Wartość projektu: 211 070,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 188 907,65 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce
Tytuł projektu: „Otwarta droga”
Data przyznania dofinansowania: 14.08.2008 r.
Wartość projektu: 41 908,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 37 507,66 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
Tytuł projektu: „Partner – system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Data podpisania umowy: .09.2008 r.
Wartość projektu: 19 738,14 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 17 665,63 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu
Tytuł projektu: „Usługi socjalne - szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”
Data przyznania dofinansowania: 05.09.2008 r.
Wartość projektu: 31 538,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 28 227,32 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku
Tytuł projektu: „Chcę i mogę pracować”
Data przyznania dofinansowania: .08.2008 r.
Wartość projektu: 44 170,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 39 532,15 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku
Tytuł projektu: „Kierunek aktywność”
Data podpisania umowy:18.09.2008 r.
Wartość projektu: 61 984,12 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 55 475,78 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce
Tytuł projektu: „WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN Z TERENU GMINY OLSZÓWKA”
Data podpisania umowy: 25.09.2008 r.
Wartość projektu: 21 150,51 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 18 929,71 zł 

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy
Tytuł projektu: „W drodze do aktywności”
Data podpisania umowy: 12.09.2008 r.
Wartość projektu: 50 914,98 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 45 568,91 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Tytuł projektu: „Dać Szansę Młodym”
Data przyznania dofinansowania: 29.08.2008 r.
Wartość projektu: 39 371,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 35 237,04 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach
Tytuł projektu: „Bądźmy Partnerami”
Wartość projektu: 120 660,65 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 107 991,28 zł
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r. 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku
Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Data przyznania dofinansowania: 27.08.2008 r.
Wartość projektu: 27 072, 69 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 24 230,05 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE DĄBIE”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 40 168,88 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 35 951,14 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu
Tytuł projektu: „Aktywizacja bezrobotnych Wągrowczan- kobiety wracają do pracy”.
Wartość projektu: 123 065,88 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 110 143,96 zł
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r. 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
Tytuł projektu: „Partner – system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 19 738,14 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 17 665,63 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku
Tytuł projektu: „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE”
Data przyznania dofinansowania: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 80 371,97 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 71 932,91 zł 

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie
Tytuł projektu: „Szansa na lepsze życie”
Data przyznania dofinansowania: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 181 957,59 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 162 852,04 zł 

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Tytuł projektu: „Aktywnym być”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 73 042,89 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 65 373,39 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach
Tytuł projektu: „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywnej polityki społecznej na terenie miasta i gminy Oborniki”
Data przyznania dofinansowania: 10.09.2008 r.
Wartość projektu: 115 965,14 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 103 788,80 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu
Tytuł projektu: „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość”
Wartość projektu: 77 838,77 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 69 665,70 zł
Data podpisania umowy: 04.09.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy
Tytuł projektu: „O lepszą jakość życia”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 45 960,28 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 41 134,45 zł

 Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie
Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 41 409,39 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 37 061,40 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie
Tytuł projektu: „Nie bój się, nie lękaj się – wypłyń na głębię” – daj sobie pomóc
Data przyznania dofinansowania: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 19 693,57 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 17 625,75 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
Tytuł projektu: „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”
Data przyznania dofinansowania: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 75 390,68 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 67 474,65 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim
Tytuł projektu: „Barwny horyzont”
Data podpisania umowy 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 62 837,83 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 56 239,86 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach
Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 13 976,89 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 12 509,31 zł

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu
Tytuł projektu: „Uwolnij swoje możliwości”
Wartość projektu: 51 150,22 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 45 779,42 zł
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie
Tytuł projektu: „Klucz do sukcesu”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 82 766,86 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 74 076,34 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie
Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn”
Wartość projektu: 34 732,87 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 31 085,92 zł
Data podpisania umowy: 30 .09.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie
Tytuł projektu: „Dobra perspektywa”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 26 789,71 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 23 976,79 zł

Nazwa Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
Tytuł projektu: „DAJ SOBIE SZANSĘ”
Wartość projektu: 214 285,71zł
Przyznana kwota dofinansowania: 191 785,71 zł
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie
Tytuł projektu: „Razem Łatwiej”
Data przyznania dofinansowania: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 67 758,72 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 60 644,05 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu
Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez Centrum Integracji Społecznej”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 30 187,25 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 27 017,59 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
Tytuł projektu: „TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 43 885,32 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 39 277, 36 zł

Tytuł projektu: „ROZPOCZĄĆ NA NOWO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie, ul. Obornicka 6, 64-710 Połajewo
Wartość projektu: 51 915,20 zł
Wartość dofinansowania: 46 464,10 zł
Data podpisania umowy: 20.11.2008 r.

Tytuł projektu: „Wspólnie aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice
Wartość projektu: 38 423,51 zł
Wartość dofinansowania: 34 389,04 zł
Data podpisania umowy: 21.11.2008 r.

Tytuł projektu: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
Wartość projektu: 48 452,92 zł
Wartość dofinansowania: 43 365,36 zł
Data podpisania umowy: 01.12.2008 r.

Tytuł projektu: „TERAZ TY”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie,
Ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 63-220 Kotlin
Wartość projektu: 36 392,84 zł
Wartość dofinansowania: 32 571,59 zł
Data podpisania umowy: 01.12.2008 r.

Tytuł projektu: „Dobra Droga”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
Wartość projektu: 16 852,41 PLN
Wartość dofinansowania: 15 082,91 PLN
Data podpisania umowy: 01.12.2008 r.

Tytuł projektu: „Z EFS pokonamy trudności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 50 104,83 zł
Wartość dofinansowania: 44 843,82 zł
Data podpisania umowy: 01.12.2008 r.

Tytuł projektu: „Skuteczne wsparcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 93 335,19 zł
Wartość dofinansowania: 83 534,99 zł
Data podpisania umowy: 27.11.2008 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Budzenie bezrobotnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie, ul. Mieleszyn 93, 62-212 Mieleszyn
Wartość projektu: 23 966,87 PLN
Wartość dofinansowania: 21 450,35 PLN
Data podpisania umowy: 01.12.2008 r.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 24, 62-300 Września
Wartość projektu: 143 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 127 985,00 zł
Data podpisania umowy: 21-07-2008r.

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku
Tytuł projektu: „Z kapci na obcasy”
Data przyznania dofinansowania: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 73 062, 89 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 65 391,29 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 47 969,02 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 42 932,27 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu
Tytuł projektu: „Zmieniamy siebie-aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 22 189,84 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 19 859,91 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie
Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BRALIN”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 42 285,01 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 37 845,08 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku
Tytuł projektu: „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE DRAWSKO”
Data podpisania umowy: 21.11.2008 r.
Wartość projektu: 51 825,62 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 46 383,93 zł

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach
Tytuł projektu: „Z nowymi umiejętnościami wchodzimy na rynek pracy”
Data podpisania umowy: 24.11.2008 r.
Wartość projektu: 29 380,88 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 26 304,84 zł

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 46 523,99 PLN
Wartość dofinansowania: 41 638,97 PLN
Data podpisania umowy: 01.12.2008r.

Nazwa Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
Tytuł projektu: „Jasna perspektywa”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 19 689,19 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 17 621,82 zł

Tytuł projektu: „Program aktywności społecznej w gminie Trzcinica”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47 A, 63-620 Trzcinica
Wartość projektu: 71 300,76 zł
Wartość dofinansowania: 63 813,87 zł
Data podpisania umowy: 20.05.2010