Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL - projekty systemowe

data publikacji: 04-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza ośrodki pomocy społecznej z obszaru województwa wielkopolskiego do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu od dnia 4 do 31 stycznia 2012 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikiem WUP w Poznaniu pod numerem tel.: 61 846 38 70.

Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez ośrodki pomocy społecznej