Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

data publikacji: 05-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 16 sierpnia – 12 września 2011r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych