Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawcy z zagranicy poszukują partnerów ponadnarodowych do realizacji projektów

data publikacji: 05-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawcy z zagranicy poszukują partnerów do współpracy ponadnarodowej:

1. Izba Handlowa z Flandrii poszukuje partnera do projektu dotyczącego rozwijania wzajemnej współpracy, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodymi przedsiębiorcami w Europie oraz stworzenia wspólnej europejskiej platformy. Głównymi działaniami w projekcie będą: szkolenia, pomoc w tworzeniu inicjatyw wspierających młodych przedsiębiorców (dla ograniczonej liczby przedsiębiorców pomoc w ich pierwszych krokach na rynku), misje biznesowe pozwalającą na wymianę informacji pomiędzy regionami partnerskimi. W efekcie projektu, poza stworzeniem platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, oczekuje się także utworzenia trwałej sieci punktów kontaktowych wzajemnie się wspierających. Izba handlowa ma także możliwość wspierania młodych przedsiębiorców już po zakończeniu projektu (ze względów finansowych – w ograniczonym zakresie), jednak podwaliny stworzone w trakcie projektu powinny pozwolić na samoistną kontynuację działań projektowych już bez konieczności takiego wparcia.

2. Związek firm Östhammar (Szwecja) realizujący projekt finansowany ze szwedzkiego EFS, ukierunkowany na wsparcie 700 pracowników z 211 firm reprezentujących różne branże, poszukuje partnera/partnerów do współpracy ponadnarodowej z Polski w celu wymiany doświadczeń (w szczególności organizacji wizyt studyjnych).

Więcej szczegółowych informacji na temat ww. projektów, jak również zasad wdrażania ponadnarodowości oraz innowacyjności w Polsce znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl.