Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.2

data publikacji: 28-05-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zostały podpisane umowy ramowe w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z następującymi Beneficjentami:

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”
Data przyznania dofinansowania: 18.07.2008 r.
Wartość projektu: 692 455,44 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 619 747,62 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
Tytuł projektu: „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”
Data przyznania dofinansowania: 18.07.2008 r.
Wartość projektu: 403 962,10 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 361 546,08 zł

 Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Tytuł projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Data przyznania dofinansowania: 05.08.2008 r.
Wartość projektu: 141 219,60 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 126 391,54 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Data przyznania dofinansowania: 05.08.2008 r.
Wartość projektu: 421 254,40 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 377 022,68 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Tytuł projektu: Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”
Wartość projektu: 404 479,33 zł.
Przyznana kwota dofinansowania: 362 009,00 zł.
Data przyznania dofinansowania: 13.08.2008 r.

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
Tytuł projektu: „Aktywność naszą szansą”
Data przyznania dofinansowania: 19.08.2008 r.
Wartość projektu: 122 751,15 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 109 862,28 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Tytuł projektu: „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”
Data przyznania dofinansowania:04.09.2008 r.
Wartość projektu: 264 072,83 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 236 345,19 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie
Tytuł projektu: „EFS szansą dla mnie!”
Data przyznania dofinansowania:18.09.2008 r.
Wartość projektu: 250 898,62 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 224 554,26 zł 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
Tytuł projektu: „Rozwijamy nasze szanse”
Data przyznania dofinansowania: 17.09.2008 r.
Wartość projektu: 151 599,80 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 135 681,80 zł 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
Tytuł projektu: „Mogę - Potrafię - Teraz”
Data przyznania dofinansowania: 17.09.2008 r.
Wartość projektu: 168 916,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 151 179,82 zł 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”
Data przyznania dofinansowania: 27.08.2008 r.
Wartość projektu: 174 562,98 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 156 233,86 zł 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
Tytuł projektu: „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”
Data podpisania umowy: 23.09.2008 r.
Wartość projektu: 131 884,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 118 036,98 zł 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku
Tytuł projektu: „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ-Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu Tureckiego”
Data przyznania dofinansowania: 29.08.2008 r.
Wartość projektu: 173 332,90 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 155 132,94 zł 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie
Tytuł projektu: . „Pomocna Dłoń – Aktywna Integracja Wykluczonych”
Wartość projektu: 192 271,99zł.
Przyznana kwota dofinansowania: 172 083,43 zł.
Data przyznania dofinansowania: 24.09.2008 r. 

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Tytuł projektu: „Razem z Tobą będę Sobą”
Data podpisania umowy: .10.2008 r.
Wartość projektu: 208 666,22 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 186 756,26 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
Tytuł projektu: „Lepszy start – wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 95 431,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 85 410,74 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc w usamodzielnieniu się osób opuszczających rodziny zastępcze”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 206 946,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 185 216,67 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Tytuł projektu: „Razem łatwiej” - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
Data podpisania umowy: 30.09.2008 r.
Wartość projektu: 121 301,45 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 108 564,80zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Data podpisania umowy: 26.11.2008 r.
Wartość projektu: 114 233,39 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 102 238,88 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
Tytuł projektu: Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim
Wartość projektu: 182 601,20 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 163 428,07 zł Data przyznania dofinansowania: 22.08.2008 r.