Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 27-03-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: EKONOMIA SPOŁECZNEGO SUKCESU
Nr: POKL.07.02.02-30-001/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 52-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 948 873,02 zł
Wartość dofinansowania: 948 873,02 zł
Liczba zdobytych punktów: 99 pkt
Data podpisania umowy: 21-07-2008 r.

Tytuł projektu: Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie lokalnym
Nr: POKL.07.02.02-30-003/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa
Wartość projektu: 471 236,16 zł
Wartość dofinansowania: 471 236,16 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01-08-2008 r.

Tytuł projektu: ZAPROSZENIE DO EKONOMII SPOŁECZNEJ
Nr: POKL.07.02.02-30-004/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 729 621,50 zł.
Wartość dofinansowania: 729 621,50 zł.
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 06-08-2008 r.

Tytuł projektu: „RAZEM BĘDZIE ŁATWIEJ – ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „System” s.c. Wyszomirski Tymoteusz, Wyszomirski Andrzej, ul. Sienkiewicza 33d/8, 42-500 Będzin
Wartość projektu: 609 520,00 PLN
Wartość dofinansowania: 609 520,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98
Data podpisania umowy: 12.12.2008

Tytuł projektu: „Efektywni i skuteczni – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 808 173,45 PLN
Wartość dofinansowania: 808 173,45 PLN
Liczba zdobytych punktów: 107
Data podpisania umowy: 11.12.2008 r.

Tytuł projektu: „Akademia NGO. Ku profesjonalizacji III sektora”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., ul. Keplera 4H/3, 60-158 Poznań
Wartość projektu: 269 469,66 PLN
Wartość dofinansowania: 269 469,66 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94,5
Data podpisania umowy: 15.12.2008 r.

Tytuł projektu: „Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Wartość projektu: 1 245 280,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 245 280,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 112,5
Data podpisania umowy: 03.12.2008r.

Tytuł projektu: „Razem dla siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Radio Merkury S.A., ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań
Wartość projektu: 428 059,15 PLN
Wartość dofinansowania: 428 059,15 PLN
Liczba zdobytych punktów: 92
Data podpisania umowy: 23.12.2008r.

Tytuł projektu: „Działamy razem – wielkopolskie instytucje ekonomii społecznej na rzecz porozumienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27/409, 61-854 Poznań
Wartość projektu: 498 375,00 PLN
Wartość dofinansowania: 498 375,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 92,5
Data podpisania umowy: 23.12.2008r.

Tytuł projektu: Ekonomia społeczna szansą dla mieszkańców Wielkopolski. Kampania informacyjna Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu
Nr: POKL.07.02.02-30-016/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Telewizja Polska S.A.
Oddział w Poznaniu, ul. Serafitek 8, 61-144 Poznań
Wartość projektu: 744 332,74 zł
Wartość dofinansowania: 744 332,74 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,50 pkt.
Data podpisania umowy: 05-11-2008 r.