Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 6.1.2

data publikacji: 23-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 08.07.2008r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie:

M-sce
Numer Poddziałania
Tytuł
Beneficjent
Siedziba
Beneficjenta
Średnia ocen
1
6.1.2
Profesjonalna kadra
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
ul. Sobieskiego 20,
62-200 Gniezno
91,5
1
6.1.2
Inwestycja w kadry
Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5a,
64-200 Wolsztyn
91,5
3
6.1.2
Nowa szansa
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Czarneckiego 9,
61-538 Poznań
88,5
3
6.1.2
Wysoki standard – gwarantem sukcesu
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
 
 
ul. Mickiewicza 56,
63-100 Śrem
 
 
88,5
5
6.1.2
Urząd sukcesu
Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie
ul. Gen. Hellera 8,
63-200 Jarocin
85
6
6.1.2
Pomocna dłoń
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września
82
7
6.1.2
Twój Pośrednik i Doradca
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły
74,5