Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 6 (w ramach Poddziałania 7.1.1)

data publikacji: 28-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż został opracowany wzór do obliczania wartości kwot podawanych w załączniku nr 6 Podział kwoty dofinansowania na paragrafy dla Beneficjentów projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.