Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie KOP 9.2

data publikacji: 28-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie poinformować, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do WUP w Poznaniu i przekazanych do oceny merytorycznej dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 28 lipca 2008 roku.