Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 15-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.2/1/11
Tytuł projektu: „Samodzielni w Ekonomii Społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 2 467 809,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 467 809,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,5
Data podpisania umowy: 28.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.2/1/11
Tytuł projektu: „Działajmy razem 3”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Instytut Zachodni, ul. Bukowska 26/1 60-811 Poznań
Wartość projektu: 1 965 795,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 965 795,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 81,5
Data podpisania umowy: 29.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.2/1/11
Tytuł projektu: „Wielkopolski Ośrodek ekonomii Społecznej II”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych,
ul. Chłapowskiego 15/1, 60-504 Poznań
Wartość projektu: 3 871 144,85 zł
Wartość dofinansowania: 3 871 144,85 zł
Liczba zdobytych punktów: 94,0
Data podpisania umowy: 09.01.2012 r.

Numer konkursu: 1/POKL/7/D.1.1/11
Tytuł projektu: „ PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski, ul. Wiejska 23, 85-458 Bydgoszcz
Wartość projektu: 1 108 010,20 PLN
Wartość dofinansowania: 1 108 010,20 PLN
Liczba zdobytych punktów: 92,5
Data podpisania umowy: 31.05.2012 r.

Numer konkursu: 1/POKL/7/D.1.1/11
Tytuł projektu: „PI- Model aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych umysłowo w wieku 18-34”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry Dla Europy
ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań
Wartość projektu: 1 526 140,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 526 140,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 73
Data podpisania umowy: 28-05-2012 r.