Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wirtualna biblioteka z publikacjami w zakresie równości szans - nowy portal www.rownosc.info

data publikacji: 09-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu pt.: „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstał nowy portal www.rownosc.info gromadzący publikacje dotyczące szeroko rozumianej tematyki równościowej i działań antydyskryminacyjnych. Wirtualna biblioteka to interaktywna – dostępna dla użytkowników i użytkowniczek – przestrzeń, w której można znaleźć publikacje, dokumenty prawne, czasopisma czy dobre praktyki.

Fundacja Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej – realizatorzy ww. projektu zapraszają do aktywnego włączenia się w proces poszerzania zasobów wirtualnej biblioteki i nadsyłania swoich publikacji oraz propozycji publikacji, które Państwa zdaniem powinny się w niej znaleźć. W tym celu należy wypełnić formularz i przesłać go na adres: redakcja@rownosc.info.

Szczegółowe informacje oraz wirtualna biblioteka dostępne pod adresem: www.rownosc.info