Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Rumunii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 09-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż instytucja (firma konsultingowa) z Rumunii poszukuje partnerów do realizacji projektu w ramach którego realizowane będą zadania związane z podniesieniem świadomości w zakresie konieczności stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (ang. ICT) przez pracodawców i pracowników (m. in. badania i analizy, staże, wizyty studyjne, program wymiany pracowników, warsztaty, konferencje, seminaria).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.