Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana danych kontaktowych do działu HelpDesk dla Generatorów PO KL

data publikacji: 24-02-2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki poinformowała o zmianie wykonawcy świadczenia usług wsparcia technicznego dla Generatorów PO KL.

Od dnia 24 lutego 2014 r. obowiązki w zakresie świadczenia przedmiotowego wsparcia realizowane będą przez firmę Britenet Sp. z o.o..

W związku z powyższym od dnia 24 lutego 2014 r. obowiązują następujące dane kontaktowe do działu HelpDesk:

tel.: (81) 311-00-32
fax: (81) 463-44-69
e-mail: generator@britenet.com.pl

Usługa wsparcia technicznego świadczona będzie bez zmian tj. w dniach roboczych od godziny 8:15 do godziny 16:15.

Wszystkie dane kontaktowe do działu HelpDesk wraz z aktualną procedurą zgłaszania problemów zostaną udostępnione na stronie www.efs.gov.pl w dziale poświeconym generatorom w dniu rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego wykonawcę.

Usługa wsparcia technicznego (HelpDesk) dla użytkowników Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA)

data publikacji: 09-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła usługę wsparcia technicznego (HelpDesk) dla użytkowników Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Konsultanci wsparcia są dostępni pod stacjonarnym numerem telefonu: (32) 352 45 60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16.15.

Ewentualne problemy z działaniem Generatora należy kierować zgodnie z Procedurą zgłaszania problemów w funkcjonowaniu Generatorów dla PO KL (HelpDesk) do linii wsparcia technicznego dla użytkowników, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy w funkcjonowaniu narzędzia.

WUP w Poznaniu zawiadamia również, iż istnieje możliwość zgłaszania proponowanych usprawnień do Generatora Wniosków Aplikacyjnych. W tym celu należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją na następujący adres poczty elektronicznej: gwa-pokl@mrr.gov.pl.

Procedura funkcjonowania HelpDesk znajduje się na stronie internetowej www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.

Pliki do pobrania: