Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach projektów innowacyjncyh testujących dla PO KL, Priorytet VI

data publikacji: 10-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/11 na projekty innowacyjne testujące dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, odbędzie się w dniach 18 – 31 stycznia 2012 roku.
Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.