Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Rumunii poszukuje partnerów zagranicznych do realizacji projektu

data publikacji: 11-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Rumunii – Akademia Rumuńska poszukuje partnerów zagranicznych do realizacji projektu. Projekt Akademii Rumuńskiej adresowany jest do osób w wieku 18-50 lat zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz fundacjach. Udziałem w projekcie zainteresowana jest zarówno Akademia (poprzez Instytut Jakości Życia), jak i Okręg Ilfov poprzez swoją gminę oraz kilka fundacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz związków zawodowych. Projekt ma na celu uzyskanie wiedzy na temat obecnej sytuacji wspomnianych grup docelowych - ich dążeń, wysiłków, aspiracji i oczekiwań dotyczących środowiska pracy i relacji pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. W efekcie przeprowadzonych wizyt studyjnych oraz badań i studiów, nastąpi wybór i rekomendacje najlepszych rozwiązań problemów wskazanych grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej www.kiw-pokl.org.pl oraz w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing pool”.