Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim” zrealizowane w 2011 r.

data publikacji: 12-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma Collect Consulting S.A. zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim”, przeprowadzonego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL na terenie województwa wielkopolskiego, w miesiącach październik - grudzień 2011 roku.

Główne cele badania obejmowały ocenę:

  • możliwości niwelowania barier aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim,
  • potrzeb osób niepełnosprawnych pod kątem możliwości aktywizacji zawodowej badanej grupy z województwa wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL,
  • czynników zwiększających/zmniejszających gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych przez wielkopolskich pracodawców.

Celem badania było również wskazanie przykładów dobrych praktyk kompleksowego i skutecznego wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim.

Wyniki przedmiotowego badania ewaluacyjnego pozwolą na udoskonalenie interwencji oraz lepsze dostosowanie realizacji komponentu regionalnego PO KL do sytuacji społeczno-ekonomicznej osób niepełnosprawnych w regionie.

Pliki do pobrania: