Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie techniczne (HelpDesk) dla użytkowników systemu PEFS 2007

data publikacji: 12-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udostępniła usługę wsparcia technicznego dla użytkowników systemu PEFS 2007 (Baza lokalna PEFS 2007 i Formularz PEFS 2007). Usługi HelpDesk będą świadczone od dnia 9 stycznia 2012 r. do dnia 21 lipca 2012 r.

Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia problemu technicznego z PEFS 2007