Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciągi z Planów działania na rok 2012 dla Priorytetów VI - IX PO KL

data publikacji: 13-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 2 stycznia br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 87 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 5 grudnia 2011 r., zatwierdziła opracowane przez Instytucję Pośredniczącą Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetów VI – IX województwa wielkopolskiego.

Do pobrania:

Wyciągi z Planów działania na rok 2012 dla Priorytetów VI - IX PO KL