Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 20-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wydała erratę do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonano korekty omyłek, które mogły powodować wątpliwości podczas stosowania Zasad finansowania PO KL obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r.

Do pobrania: