Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Korekta algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy województwa wielkopolskiego w roku 2012 w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL

data publikacji: 24-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia w załączeniu korektę algorytmu podziału środków na realizację projektów systemowych przez gminy województwa wielkopolskiego. Korekta algorytmu wynika z błędnie przedstawionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej danych, dotyczących liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawiszynie, a także omyłki pisarskiej w pozycjach dotyczących gminy i miasta Ostrów Wielkopolski.

W związku z powyższym zmniejszeniu uległa kwota rezerwy przeznaczonej na realizację projektów w partnerstwie oraz skorygowano pozycję numer 135, 136 oraz 178 przedmiotowego algorytmu.

Do pobrania: