Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL - projekt systemowy

data publikacji: 01-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 1 lutego br. ogłoszony zostaje nabór w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych dotyczący projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 1 lutego br. do dnia 17 lutego br. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.