Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 07-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy.

Projekt Multimedi vzw ma na celu edukację młodych osób (poniżej 25 roku życia) poprzez model szkolenia, zakończonego stażem, dostosowanego do ich potrzeb oraz wymagań rynku pracy. Szkolenie dotyczyć będzie głownie branży IT. Oczekiwane rezultaty współpracy ponadnarodowej to upowszechnienie doświadczeń flandryjskich zagranicą z zakresu szkoleń dla młodych osób z niskim wykształceniem oraz wzbogacenie wiedzy projektodawcy belgijskiego o doświadczenia innych krajów. Realizacja projektu planowana jest w okresie od 01.03.2012. r. do 31.12 2013 r., zaś działania w ramach współpracy ponadnarodowej rozpoczną się w maju br.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.