Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w roku 2012

data publikacji: 08-02-2012

W nawiązaniu do Planów Działania na rok 2012 dla Priorytetów VI-IX zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzająca PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia planowane terminy ogłoszenia naboru wniosków w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ujęciu kwartalnym:

Termin ogłoszenia naboru wniosków
Działanie/ Poddziałanie PO KL
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 (konkurs zamknięty)
x
 
Poddziałanie 6.1.3 (nabór systemowy)
x
 
Działanie 6.2 (konkursy zamknięte)
 
x
 
 
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
 
x
 
Priorytet VII
Poddziałanie 7.1.1 (nabór systemowy)
x
 
 
 
Poddziałanie 7.1.2 (nabór systemowy)
x
 
 
 
Poddziałanie 7.1.3 (nabór systemowy)
x
 
 
 
Poddziałanie 7.2.1 (konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałanie 7.2.2 (konkurs otwarty)
 
x
 
 
Działanie 7.4 (konkurs zamknięty)
 
 
x
 
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
 
 
 
x
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 (konkurs otwarty)
x
Poddziałanie 8.1.2 (konkurs otwarty)
x
 
 
Poddziałanie 8.1.2 outplacement (konkurs otwarty)
 
x
 
Poddziałanie 8.1.3 (konkurs otwarty)
x
 
 
Poddziałanie 8.2.1 (nabór systemowy, UMWW)
 
 
 
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
 
 
x
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 (konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałania 9.1.2 (konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałania 9.1.2 (nabór systemowy)
x
 
 
 
Działanie 9.2 (konkurs otwarty)
 
x
 
 
Działanie 9.4 (konkurs otwarty)
 
 
x
 
Poddziałanie 9.6.1 (konkurs otwarty)
x
 
  
  
Poddziałanie 9.6.2 (konkurs otwarty)
 
x
 
Poddziałanie 9.6.3 (konkurs otwarty)
 
Projekty współpracy ponadnarodowej
(konkurs zamknięty)
 
 
x