Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Flandryjska organizacja pilnie poszukuje instytucji chcących przyjąć delegacje w ramach wizyt studyjnych

data publikacji: 08-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż flandryjska organizacja pilnie poszukuje instytucji chcących przyjąć delegacje z Flandrii w ramach wizyt studyjnych w Polsce.

Flandryjska organizacja pozarządowa „Groep INTRO” działa na polu ekonomii społecznej we Flandrii. „Groep INTRO” zatrudnia ponad 300 osób z grup defaworyzowanych i oferuje pracę w wielu sektorach/zawodach.

W chwili obecnej organizacja pilnie poszukuje instytucji zagranicznych, które świadczą analogiczne usługi i mogą przyjąć delegacje z „Groep INTRO” w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w szerokim tego słowa znaczeniu.

„Groep INTRO” posiada własny budżet przeznaczony na wspomniane działania. W związku z powyższym, wszystkie koszty wizyt studyjnych w Polsce zostaną pokryte przez organizację flandryjską. Podmiot polski podejmujący „Groep INTRO” nie musi ponosić żadnych kosztów przyjazdu delegacji flandryjskiej.

Instytucje zainteresowane współpracą z „Groep INTRO” proszone są o kontakt z:

Groep INTRO
Annick Debognies
Paviljoenstraat 1
1030 Brussel
annick.debognies@groepintro.be
www.groepintro.be