Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Flandrii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 08-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Flandrii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy.

Projekt proponowany przez spółdzielnię socjalną Agile dotyczy zbudowania modelu ekonomii społecznej – modelu flandryjskiego, dla tamtejszych przedsiębiorstw. W przypadku zainteresowania współpracą przy tworzeniu takiego modelu dla grup defaworyzowanych na rynku pracy, prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu: Inge Vromant, e-mail: Inge.Vromant@west-vlaanderen.be.

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.