Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w sprawie realizacji działań na rzecz zapewnienia długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną i spółdzielni socjalnych

data publikacji: 13-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w odpowiedzi na stanowisko Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, a także w związku z licznymi pytaniami ze strony Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II stopnia, Instytucja Zarządzająca opracowała zalecenia w sprawie realizacji typu operacji w zakresie poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zalecenia te stanowią materiał pomocniczy dla Instytucji Pośredniczących i beneficjentów w zakresie realizacji typu operacji nr 3 w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL. Zalecenia wskazują oczekiwany przez Instytucję Zarządzającą PO KL kierunek działań podejmowanych w ramach projektów realizowanych w ramach wyżej wymienionego typu operacji.

Plik do pobrania:
Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki w sprawie realizacji działań na rzecz zapewnienia długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną i spółdzielni socjalnych (*pdf)