Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Ogólnych zasad udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych w ramach Podziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 13-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dostępna jest nowa wersja "Ogólnych zasad udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych" w ramach Podziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Kapitał Ludzki. Dokument został dostosowany do zmienionych zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki. Uwzględnia także dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem działań na rzecz spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2.

Plik do pobrania:
Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie, przystępowanie, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych w ramach Podziałania 7.2.2 PO KL (*pdf)