Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor w wersji 7.5.2 (generator off-line)

data publikacji: 13-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 9 lutego 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła wersję 7.5.2 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będącą odpowiednikiem wersji on-line.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest odpowiednikiem narzędzia dostępnego przez Internet. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest kompatybilny z wersją dostępną przez Internet, jak również z plikami XML (zip_pokl) wygenerowanymi we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor jest zgodny z następującymi systemami operacyjnymi: MS-Windows 2000/XP/Vista/7.
Rozpoczynając instalację aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika proszę zapoznać się z poniższą Instrukcją instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor.

UWAGA:

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prosimy o wczytanie pliku XML (zip_pokl) do Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego przez Internet w celu uniknięcia sytuacji, że wniosek zostanie złożony w innej wersji aplikacji niż aktualnie obowiązująca oraz dokonania ostatecznej:

  • walidacji danych za pomocą przycisku „Sprawdź”;
  • zapisania ostatecznej wersji wniosku do pliku XML (zip_pokl);
  • wygenerowania pliku PDF w celu wydrukowania wniosku o dofinansowanie projektu; 
  • weryfikacji zgodności sumy kontrolnej wydruku i wersji elektronicznej wniosku.

Pliki do pobrania:
1. Instrukcja instalowania aplikacji v 6.0  (*pdf)
2. Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (7.5.2 wersja pełna)
3. Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (7.5.2 wersja aktualizująca)