Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.4 PO KL - KOP z dnia 28 listopada 2011 r.

data publikacji: 13-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 28 listopada 2011 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Podczas posiedzenia Komisji dokonano oceny wniosków, które po procedurze odwoławczej przeszły pozytywnie ocenę formalną.

Do pobrania

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 (*pdf)