Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w projektach PO KL

data publikacji: 31-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z treścią zawieranej z Beneficjentem umowy o dofinansowanie realizacji projektu zmiany wprowadzane do projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powinny być przedstawiane Instytucji Pośredniczącej pisemnie wraz ze zmodyfikowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, uwzględniającym wszystkie zmiany, o których akceptację wnioskuje realizator projektu.