Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL - projekty systemowe

data publikacji: 22-02-2012
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu został zaproszony do składania wniosków
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin naboru wniosków prowadzony jest od dnia 22 lutego 2012 r. do dnia 2 marca 2012 r.