Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Otwarty konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej w Finlandii

data publikacji: 23-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o otwartym konkursie na projekty współpracy ponadnarodowej w Finlandii ogłoszonym przez Centrum ds. Rozwoju Ekonomicznego, Transportu i Środowiska w Regionie Pirkanmaa (Pirkanmaa Centre for Economic Development, Transport and the Environment).

Czas trwania konkursu: 05.02.2012 – 30.03.2012 r.

Celem konkursu jest znalezienie dobrych praktyk i innowacji dla fińskich polityk w obszarze zatrudnienia, gospodarki, jak również edukacji i szkoleń.

Tematy kwalifikacyjne w ramach konkursu to między innymi:

  • Aktywna odpowiedź na zmiany strukturalne 
  • Usługi aktywizacji zawodowej lub społecznej oraz opieki zdrowotnej dla grup marginalizowanych 
  • Promocja eksportu edukacji oraz know – how 
  • Wypracowanie/ rozwój regionalnych strategii i usług na rzecz migracji pracowniczych dla zatrudnionych i szukających pracy

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z koordynator EFS – Panią Jaaną Niemi jaana.niemi@ely-keskus.fi
Strona internetowa Centrum: www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

W celu ułatwienia procesu nawiązania kontaktu z potencjalnymi partnerami z Finlandii istnieje także możliwość wypełnienia załączonej fiszki projektowej w języku angielskim i przesłanie jej do instytucji w Finlandii oraz jej kopii do Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich na adres Magdalena.karczewska@cpe.gov.pl, cc: Katarzyna.tyczko@cpe.gov.pl z adnotacją, iż jest to propozycja współpracy dotycząca fińskiego konkursu.