Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 23-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca ze Szwecji poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy ponadnarodowej w zakresie przedsiębiorczości.

Instytucja prywatna Företagsakademin FA AB, której projekt Företagsakademin3 jest zaplanowany do realizacji w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2012 r. poszukuje partnera zagranicznego do współpracy ponadnarodowej. Projekt zmierza do rozwijania umiejętności mikroprzedsiębiorstw w celu promowania przedsiębiorczości, wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Ma również na celu promowanie środowisk przesiąkniętych różnorodnością, dostępnością, innowacyjnością, kreatywnością. Grupą docelową projektu są osoby samozatrudnione oraz zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających mniej niż 10 pracowników). Celem współpracy ponadnarodowej jest zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zarówno dla zespołu projektowego, jak również dla firm uczestniczących w projekcie. Współpraca ponadnarodowa obejmie organizację konferencji, spotkań oraz wizyt studyjnych. Oczekiwane wyniki współpracy to wymiana z podobnymi projektami, która przyczyni się do zwiększenia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Zarówno dla zespołu projektowego, jak również dla firm uczestniczących w projekcie.

W sprawie szczegółów związanych ze współpracą w ww. projekcie należy kontaktować się bezpośrednio z realizatorem projektu w Szwecji (Camila.Bjorkman@foretagsakademin.se). Projektodawcy składający propozycje współpracy powinni wypełnić fiszkę projektową. Ponadto, jeżeli projektodawcy mają inne pomysły na projekty, należy je przesyłać do Krajowej Instytucji Wspomagającej na formularzu fiszki projektowej.

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.