Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 24-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Belgii poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy.

Projekt Mentor dotyczy wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i osób zatrudnionych po długotrwałym bezrobociu i ma na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienie pozytywnej postawy wobec pracy. Realizacja projektu planowana jest w okresie od 01.04.2012 r. do 31.11.2013 r., równolegle w tym samym czasie prowadzone będą działania w ramach współpracy ponadnarodowej.

W przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o kontakt bezpośrednio z realizatorem przedsięwzięcia z Belgii:

Ward Saver
tel: +32 56 23 72 80
e-mail: w.saver@mentorvzw.be

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.