Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 5.3.1

data publikacji: 27-02-2012
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła w dniu 17 lutego 2012 r. nową wersję 5.3.1 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL.
W ramach ww. wersji poprawiono nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszone przez użytkowników GWP, m.in.:
1. Problem z uruchomieniem aplikacji na koncie użytkownika, który nie posiada uprawnień administratora.
2. Eksport danych Załącznika 2 do pliku .XLS
3. Mechanizm walidacji wymuszający uzupełnienie tabeli nr 8 Postępu rzeczowego, gdy projekt nie przewiduje jej wypełniania.
Wnioski o płatność przygotowane w wersjach 5.3.0 GWP i starszych po wczytaniu do wersji 5.3.1 ulegną automatycznej konwersji do nowej wersji GWP.


Pliki do pobrania:

1. Generator Wniosków Płatniczych (5.3.1 wersja aktualizująca)
2. Generator Wniosków Płatniczych (5.3.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)
3. Generator Wniosków Płatniczych (5.3.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych)