Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS w dniu 25.02.2012 r.

data publikacji: 28-02-2012

Po raz pierwszy w 2012 roku odbyły się Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS. Tłumy osób poszukujących informacji na temat wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego odwiedziły 25 lutego 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Pytano głównie o dotację na uruchomienie działalności gospodarczej, szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, o dofinansowanie na utworzenie przedszkola oraz o Ekonomię społeczną. Urząd odwiedzili również potencjalni Beneficjenci PO KL, zadając pytania dotyczące konkursów planowanych do ogłoszenia w 2012 r. Dla osób odwiedzajacych Punkt Informacji i Promocji EFS przygotowano quiz wiedzy o Unii Europejskiej i Europejskim Funduszu Społecznym wraz z gadżetami EFS. Uczestnicy Drzwi Otwartych otrzymali bezpłatne materiały i publikacje na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w kolejnych Drzwiach Otwartych Punktu Informacji i Promocji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, które odbędą się 12 maja 2012 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 14:00.

Pracownik Punktu Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego udziela bezpłatnej informacji zainteresowanym klientom
Na zdjęciu: Pracownik Punktu Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego udziela bezpłatnej informacji zainteresowanym klientom

Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS w dniu 25.02.2012 r.
Na zdjęciu: Drzwi Otwarte Punktu Informacji i Promocji EFS w dniu 25.02.2012 r.

Pracownik Punktu Informacji i Promocji EFS udziela bezpłatnych informacji                  w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na zdjęciu: Pracownik Punktu Informacji i Promocji EFS udziela bezpłatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podczas Drzwi Otwartych Punktu Informacji i Promocji EFS w dniu 25.02.2012 r.
Na zdjęciu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podczas Drzwi Otwartych Punktu Informacji i Promocji EFS w dniu 25.02.2012 r.