Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Niemiec poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 06-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Niemiec poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy.
Projekt Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V ma na celu integrację zawodową osób długotrwale bezrobotnych. Planowane działania w ramach współpracy ponadnarodowej obejmują m.in. wymianę doświadczeń z zakresu pracy z grupą docelową, wymianę wiedzy na temat wykorzystania specyficznych narzędzi i instrumentów na rzecz skutecznej integracji zawodowej oraz wymianę dobrych praktyk na poziomie europejskim w obszarze integracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.
Oczekiwane rezultaty współpracy ponadnarodowej to modułowy instrument służący integracji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz katalog (przegląd) innowacyjnych koncepcji i metod pracy służący podejmowaniu odpowiednich kroków na rzecz (długotrwale) bezrobotnych ze szczególnymi barierami w znalezieniu zatrudnienia. Realizacja projektu, w tym działania w ramach współpracy ponadnarodowej, planowane są w okresie od 01.09.2012. r. do 30.06 2014 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej realizatora przedsięwzięcia z Niemiec: www.bwtw.de oraz na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.