Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna sieci Regionalnych Ośrodków EFS.

data publikacji: 08-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wystartowała ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna sieci Regionalnych Ośrodków EFS. W okresie do 31 marca 2012 r. w prasie lokalnej oraz Internecie, pod hasłem „Pomożemy Ci osiągnąć Twój cel” będą emitowane ogłoszenia zachęcające do korzystania z usług sieci.
Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powstała, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Regionalne Ośrodki EFS ułatwiają zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i fachowo wspierają potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania projektów. Ośrodki służą również projektodawcom pomocą w przygotowaniu wniosku i w realizacji projektu.
Regionalne Ośrodki EFS aktywizują lokalne społeczności, wspierają instytucje i organizacje w nawiązywaniu partnerstw, które służą rozwojowi regionu, pomagają diagnozować problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy i podejmować takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym problemom.
Na terenie całego kraju funkcjonują 52 Regionalne Ośrodki EFS. Sieć tworzą różne instytucje np. organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, izby gospodarcze, szkoły wyższe, mające zróżnicowane struktury, zasady działania, potencjał, doświadczenie oraz działające w zróżnicowanym środowisku.

Regionalne Ośrodki EFS działają w Polsce od 2005 roku.

Informacje szczegółowe pod adresem www.roefs.pl

Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.