Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach działania 9.3 PO KL

data publikacji: 09-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 17 luty 2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. (*pdf)