Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Priorytetu VII - projekty innowacyjne testujące

data publikacji: 12-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 23.11-23.12.2011 r., w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/D.1.1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Projekty innowacyjne testujące PO KL.

Do pobrania: