Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie warsztatowe w dniu 16 grudnia 2011 r.

data publikacji: 15-03-2012

           

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na

warsztaty organizowane przez Punkt Informacji i Promocji EFS WUP w Poznaniu w ramach Europejskich Dni Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do udziału w warsztatach organizowanych przez Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Poznaniu, które odbędą się w ramach „Europejskich Dni Pracy – Poznań 2012”, dnia 20 marca 2012 r. w Hotelu Novotel na Pl. Andersa 1. W ramach programu dla odwiedzających przygotowano następujące warsztaty:

  1. „EFS szansą dla niepełnosprawnych – jak skorzystać z oferowanego w ramach PO KL wsparcia?” - między godziną 12:00 a 13:00, 
  2. „EFS szansą dla ekonomii społecznej – jak z pomocą PO KL założyć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej?” – między godziną 15:00 a 16:00.

Zapisy na warsztaty są przyjmowane telefonicznie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych, o możliwości uczestnictwa w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Natomiast w godzinach od 10:00 do 16:00, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do stoiska informacyjnego Punktu Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego, oferującego m. in.:

  • bezpłatne informacje o aktualnych oraz planowanych naborach wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
  • bezpłatne informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • materiały informacyjne i promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • porady na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń, kursów zawodowych oraz studiów podyplomowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
  • wskazywanie źródeł informacji (Punkty Informacyjne, RO EFS, strony internetowe, dokumenty i wytyczne programowe).

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23