Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wymóg składania oświadczenia o stawkach rynkowych wraz z wnioskiem o płatność

data publikacji: 15-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 19.03.2012 r. do każdego wniosku o płatność składanego do projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy dołączać Oświadczenie o stawkach rynkowych podpisane przez osobę/osoby uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta.

Do pobrania: